Algemene voorwaarden

1. Manier van betalen

U mag betalen :

  • Per bankkaart.
  • Mits een vooruit overschrijving op onze rekening bij Fortisbank.
  • U kunt ook rechstreeks in één van onze 10 winkels kopen.
  • Betalingsmogelijkheden: Cash – Bancontact – Visa – MasterCard...

Voor meer details zie rubriek Betalingswijze.

2. Betalingswijze

Voor het ogenblik aanvaarden wij de Visa-kaart, MasterCard, .... De betaling per kaart word uitgevoerd door onze partner OGONE en beschikt over de beste bankveiligheidsvoorwaarden.

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt het geld bij de bevestiging van de betaling direct van uw kaart gehaald.

3. Veiligheid

De betaling per kaart word uitgevoerd door onze partner OGONE. Alle transacties tussen de klanten en KitEncre, net als tussen KitEncre en OGONE, zijn altijd beveiligd en bewaard gebruik makend de veiligheidsstandaard (SSL/HTTPS). De vevaldatum en voorwaarden van uw bankmaatschappij zijn geldig uitgenomen in geval van verbod van gebruik van de kaart. Uw kaartnummer en de persoonlijke gegevens zijn altijd beschermd door OGONE en zullen nooit medegedeeld worden aan derden. De bankkaartnummers worden nooit in geheugen gestoken dor KitEncre.

4. Leveringsvoorwaarden

A : Voor België :

Onze pakketten worden per BPost verzonden.

GRATIS levering in België ongeacht het bedrag van uw bestelling !

Leringstermijn, 24/48u naargelang de manier van betalen.

De verzending is gegarandeerd tegen verlies en vernieling.

Om de status van uw bestelling te weten gelieve ons te contacteren op order@kitencre.be

In geval van afwezigheid op de dag van levering, zal de postbode een bericht bij u achterlaten en het pakket naar het dichtstbijzijnde postkantoor brengen, waar u deze dan kunt afhalen.

B : Andere landen :

Frankrijk metropool, Luxemburg, Nederland: porto kosten : 12 €.

Onze paketten worden per Post verzonden. Leveringstermijn 3 à 4 dagen.

Voor alle verdere inlichtingen gelieve contact te nemen per mail via order@kitencre.be.

5. Leveringstermijn

De bestellingen worden gewoonlijk de dag zelf verstuurd.

U Ontvangt uw bestelling binnen 24u tot 48u.

6. Vertraging

Indien één van onze produkten tijdelijk uitgeput is weerhouden wij het overige van uw bestelling in afwachting dat wij alles in één globale levering kunnen verwerken. Wij verbinden er ons aan om per e-mail contact met met U op te nemen om een partiële verzending uit te voeren.

In dit geval is de tweede verzending ten onze laste.

7. Waarborgen

Indien één van onze produkten U geen 100 % voldoening geeft, neem contact op met ons, en het produkt zal automatisch vervangen worden.

Gratis Groen N°: 0800/40.890.

De kwaliteit van het printen zal niet beinvloed worden indien U compatibele inkt gebruikt.

8. Recht op annulatie

U heeft het recht uw bestelling te annuleren binnen een periode van veertien dagen na ontvangst van de levering . Dit recht geldt enkel voor privé-personen en is niet van toepassing voor ondernemingen of andere rechtspersonen. Indien u de produkten wenst terug te sturen moet u verplicht vooraf contact opnemen met onze klantendienst om ons hiervan te verwittigen. In dit bericht dient u het bestellingsnummer en de redenen waarom u de bestelling wenst te annuleren op te geven. U ontvangt dan van ons een email met de nodige instructies voor de verdere afhandeling. Zolang de geweigerde goederen in uw bezit zijn dient u daaraan de nodige zorgen te besteden. Beschadigde of gebruikte produkten worden niet teruggenomen. De produkten moeten teruggestuurd worden in de originele verpakking, de verzendingskosten zijn ten laste van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de risico’s van de verzending.

9. Bevoegde rechtbank

Voor alle betwistingen in verband met onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

10. Persoonlijke gegevens

Wij volgen de Belgische wetgeving betreffende de persoonlijke gegevens, deze dringt sterk aan op de bescherming van het individu. Volgens deze wet is KitEncre verplicht U de toelating te vragen om uw persoonlijke gegevens bij te houden in ons informatikasysteem. Een aankoop bij KitEncre is een besvestiging van deze toestemming. Alle persoonlijke gegevens die U ons mededeelt worden door KitEncre verwerkt in conformiteit met de Belgische wetgeving. Deze inlichtingen worden gebruikt om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen ten opzichte van U en de contacten tussen KitEncre en zijn klanten.

11. Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

De klant herkend kennis genomen te hebben, op het ogenblik van het overgaan tot een bestelling, van de specifieke verkoopsvoorwaarden die op deze bladzijden vermeld staan et verklaard deze zonder restricties te aanvaarden. Wij beschermen uwe confidentialiteit en respecteren de wetgeving betreffende de aankopen via internet.

12. Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

KitEncre past de Belgische wetgeving toe op de bescherming, het gebruik en de registratie van persoonlijke gegevens. Volgens deze wetgeving dient KitEncre u de toestemming te vragen om uw persoonlijke gegevens te registreren in een databank. Uw aankoop bij KitEncre geldt als toestemming voor deze registratie. KitEncre verbindt er zich toe deze gegevens enkel te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving. Deze gegevens worden enkel gebruikt met het oog op het afhandelen van uw bestelling en voor de contacten tussen KitEncre en zijn klanten.

13. Opmerking betreffende het gebruik van chemische produkten

De spuitjes en de inkt verkocht door KitEncre horen niet thuis in de handen van kinderen. Deze produkten kunnen gevaarlijk zijn in geval van inslikken en/of inademing.

14. Fakturation en BTW

Het bedrag van uw bestelling omvat 21% BTW. Alle prijzen vermeld op KitEncre horen BTW inbegrepen. Geen faktuur voor alle bedrag minder dan 40 €.

15. Merken

De naam van produkten of ondernemingen vermeld op de site www.kitencre.be kunnen commerciële merken of gedeponeerde merken zijn die aan derden toehoren en beveiligd zijn door het recht op intellektueel eigendom.

De vermelde merken en commerciële merken behoren aan hun respektievelijke eigenaars.

16. Wedstrijd

Na het invoeren van uw bestelling, ontvangt U via uw bevestiging een specifieke aansluiting. Telkens U deze aansluiting doorspeeld en iemand zich aanmeldt op onze site via uw aansluiting bekomt U één punt.

  • 100 punten - een USB sleutel van 256 MB
  • 30 punten - een bundel van 50 vellen fotopapier 10 x 15.